YAZILIMLARIMIZ

"Bir yazılımdan beklediğinizden fazlası!"

Herdem e-Hukuk Rehberi

Herdem e-Hukuk Rehberi ( İÇTİHAT )

* Özenle Takip Edilen, yenilenen, istek ve eksiklikler doğrultusunda güncel konularla ilgili Türkiye’nin en kapsamlı İçtihat bankasıdır.
* Sistemimizde bulamadığınız İçtihatlarla ilgili bilişim merkezinden konuyla ilgili çalışma yapılıp gerekli İçtihatı maille ulaştırma hizmeti
* 4 farklı yoldan İçtihata ulaşabilme kolaylığı
Kelime yazarak arayabilme. Birden fazla kelime veya konu yazabilme artı eksi butonu kullanmanıza gerek olmaksızın.
İçtihatı esas yada karar numarası ile arayabilme.
Kanun maddeleri ile tüm İçtihatlar ilişkilendirilmiştir.
Kavramlar indeksi ile ilgili İçtihata ulaşabilme, Hızlı ara ( 1 Sn. en güncel 1500 kararı görebilme ), ara butonu ile de konuyla ilgili tüm İçtihatları görebilme
Beş farklı konuyu bir ekranda birbirinden bağımsız arayabilme

Herdem e-HukukRehberi ( MEVZUAT )

* Hukukçularımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak en güncel halleriyle ve istek doğrultusunda sürekli güncellenen yazışma bölümü mevcuttur. ( Dilekçeler, Sözleşmeler , Müzekkereler, İhtarnameler vs.) * Beş farklı bölüme ayrılmış en kapsamlı, en pratik güncellenen tüm mevzuat mevcuttur.
Yürürlükteki Kanunlar
Temel Kanunlar ( Dava Açılan Kanunları Bu Kısımda Daha Kolay Bulabilirsiniz )
Anayasalar
Yürürlülükten Kaldırılmış Kanunlar ( Mülga )
Uluslararası Sözleşmeler ( İngilizce Çevirileri Olanlar )
Mevzuat kullanımında herhangi bir kanun (örneğin HMK) açıldığında mevzuat görünümü BAP görünümünde olup herhangi bir madde seçildiğinde o madde ile ilgili maddenin İçtihatına, maddenin meclis gerekçesine, ilişkilendirilmiş dilekçesini ve diğer kanunla örneğin HUMK görebilme ve 4 farklı kanunu tek ekranda açarak çalışabilme imkanı vardır.

Herdem e-HukukRehberi ( YAZIŞMA ÖRNEKLERİ)

Dilekçe bölümü;

Borçlar Hukuku – Ceza Hukuku – Diğer Kanun Dilekçeleri – HMK ( Usul Hukuku ) – İcra İflas Hukuku – İdare Hukuku İstinaf – İş Hukuku – Kamulaştırma – Kat Mülkiyeti – Medeni Hukuk – Tüketici ve Ticaret Dilekçeleri olmak üzere 3000 adetin üzerinde HMK’ya göre uyarlanmış her dilekçenin hukuki mahiyeti olan dilekçeler bulunmaktadır. Tüm dilekçeler WORD ortamında açılmaktadır. Kullanıcı burada çalışma yapabilmektedir. Farklı Kaydet seçeneği ile istediği şekilde kayıt yapabilir. UDF çevirici ile ( Asla belgenin normu bozulmadan, grafik, anket, tablo, koyu yazı, renki yazı ve her türlü belgeyi sayfa sınırı olmaksızın tek tuşla Uyap formatına aktarabilme ) belgeyi imzalayıp UYAP’a gönderebilme özelliği bulunmaktadır.

Herdem e-İcra

Tek bir sayfada oldukça sade, basit ve en kolay kullanımı olan bir takibin hazırlanması bir dakika süren pratik bir icra programıdır. Network ağda çalışabilme özelliği vardır. Kendi yedeğini kendi otomatik alır. Zamanlayıcı (Asistan) sayesinde dosyalarınızın infazını önler ayrıca Menkul, Gayrimenkul sürelerinizi takip eder. Son borç miktarına göre otomatik müzekkere ve talep doldurur. Tek tuşla UYAP ve TOPLU UYAP çıktısı alınır. Tebligat barkod numarası ile sorgulama yapar. Yazdırmadan önce tüm belgeleri WORD ortamında açıp önizleme olanağı sağlar. Sınırsız Takip, Müvekkil, Borçlu ve Arşiv kaydı oluşturur.

Herdem e-Takip

Herdem e-Takip programı her türlü hazırlanmış icra takibinizin Uyap çıktısını kullanıcı e-imzasıyla istenilen icra müdürlüğüne Kotalı veya Tevzili olarak gönderip elektronik ortamda takibinde harcını baro karttan otomatik olarak ödeyerek takiplerinizin açılmasını sağlar ve takibinizin esas numarasını da alarak birkaç saniye içerisinde İcraya gidilmeksizin işleminizi gerçekleştirir.
Takip Elektronik ortamda açıldıktan sonra Tebligatın kesinleşmesini, takiple ilgili yapılması gereken tüm sorgulamaları, dosya safahatını takip edebilme vs. özelliklerine sahip bir programdır.

10 gün ücretsiz deneyin.

Yazılımlarımızı denemek için hemen demo talebi formunu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz.